Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling (Shockwave therapy)


Är en behandling med maskin som skickar fysiska stötar med ett givet tryck och frekvens in i kroppens vävnad eller leder. Behandlingen är väl beprövad och började användas för att behandla njursten på 80-talet av sjukvården. På senare år har man upptäckt att man har goda resultat vid behandling av hälsporre/plantar fasciit, kalkaxel, frozen shoulder, trokanterit, hälseneinflammation  m.m.


Effekterna vid Stötvågsbehandling är bl.a.

•Ökad cellmembrans permeabilitet

•Ökad cellmetabolisk aktivitet

•Reducering av fibrös vävnad

•Smärtlindring

•Ökad produktion av proteiner, kväveoxid samt specifika tillväxtfaktorer


Funderar du på om stötvågsbehandling är något för dig och dina besvär? Kontakta mig.