Om Oss

Praktiken som grundades 1999 drivs av mig, leg. kiropraktor Glen Berghall, jag erbjuder effektiv,

snabb och skonsam behandling för hela kroppen. Behandlingsformen passar gamla som unga och

lämpar sig både för akuta besvär och förebyggande hälsovård. Kroppen har en enastående förmåga

att reparera sig själv, men i dagens samhälle där vi ständigt utsätts för påfrestningar i form av stress, ensidiga arbetsuppgifter, snedbelastningar med mera, är det lätt att man hamnar i en ond cirkel där kroppen inte får tid att repa sig. Det är därför viktigt att lyssna till kroppens signaler innan problemen

blir akuta.


Jag samarbetar med Pluspraktik i Kristianstad och vi har samma journalhanterings program vilket

gör det smidigt om du någon gång måste besöka Pluspraktik i Kristianstad, eller tvärt om. Som patient

i Pluspraktik har vi alltid tillgång till din journal på båda orterna. Pluspraktik i Karlshamn/Berghalls Kiropraktik finns idag på Erik Dahlbergsvägen 28. Lokalerna är ljusa och fräscht gröna, precis som Pluspraktik.Utbildad Kiropraktor


Jag är utbildad vid Skandinaviska Kiropraktorhögskolan i Solna, den enda kompletta kiropraktorutbildningen i Norden. Jag tog examen 1999 och efter ett år av hårt slit med allmäntjänstgöring kunde jag titulera mig leg. kiropraktor. Vi har sedan 1999 rätt att söka legitimation hos Socialstyrelsen, vilket betyder att utbildningen är godkänd och att vi som yrkesutövare lyder under samma lagar som den traditionella sjukvården. 2006 blev Kiropraktor en namnskyddad titel, vilket betyder att man inte får kalla sig kiropraktor utan legitimation från Socialstyrelsen.


Utbildningen är på fem år och omfattar all basmedicin jämförbar med den som ges på läkarutbildningen. Orsaken till att vi läser t.ex. sjukdomslära, farmakologi (medicin), psykiatri etc. är att vi ska bli bra på att ställa en korrekt diagnos/arbetsdiagnos. Jag anser att kan man inte ställa en diagnos på sin patient bör man inte behandla denna, man ska inte experimentera med människors hälsa.


Jag har kontinuerligt vidareutbildat mig, främst inom Thompsonteknik. Denna teknik är mycket skonsam för patienten och vårt främsta arbetsredskap är en så kallad ”Droptable”, droppbänk på svenska. En bänk som hjälper till vid justeringar. Den kan liknas vid en katalysator vid behandlingstillfället då delen på bänken som man fällt upp faller ner när man överskrider ett visst motstånd. Hastigheten blir då hög, men längden på manipulationen in i leden blir mycket kort, vilket är A och O vid en kiropraktisk justering.Länkar