Om Kiropraktik

Vad gör en kiropraktor?


Först vill jag förtydliga att vi inte bara behandlar ryggen och nacken. Vi kan hela kroppen och därför kan du med fördel söka om du har problem med axlar, armbågar, höfter, knän, fötter eller käkleden. Kiropraktorn återställer kroppens normala rörelsefunktion, vi behandlar så kallade låsningar i lederna. Låsningarna skapar en obalans i kroppen som ger en störning på nervsystemet. Denna låsning frigörs med en manipulation eller justering och nervsignalerna kan åter löpa fritt utan störningar.


När du går till din kiropraktor blir du grundligt omhändertagen. Först tas en sjukdomshistoria för att ge kiropraktorn en bild av hur problemen kan ha uppstått. Därefter undersöks du från topp till tå. I undersökningen ingår neurologi, rörelsemönster, muskelfunktion och diverse ortopediska och kiropraktiska tester som ska utesluta att det finns behov av annan behandling än kiropraktik. Nu kan en diagnos ställas och en behandlingsplan utformas.


Behandlingen går snabbt och gör inte ont. De vanligaste biverkningarna efter behandling är trötthet, muskelvärk (liknar träningsvärk) och illamående. Dessa är dock sällsynta och mycket kortvariga. Första besöket tar lite längre tid än återbesök p.g.a. den grundliga undersökningen. Ca 30 minuter, därefter 15-20 minuter.


Kiropraktikens historia


Ordet kiropraktik kommer från grekiskans chiro = hand och praktos = att göra.

Att göra för hand. Handen är vårt arbetsredskap och många kiropraktorer med mig använder sig i princip bara av händerna i sin behandling, så som det var i kiropraktikens begynnelse.  Som hjälpmedel i mina behandlingar använder jag en bänk med fyra sektioner som man kan fälla upp någon cm och som sedan faller ned vid varje justering.

Kiropraktik är inget nytt! Att man redan 2700 f.Kr. använde ryggradsjusteringar kan man läsa om i kinesiska, historiska skildringar.


Hippokrates, den västerländska läkekonstens fader talade om störningar av skiftande grad i ryggradsfunktion och dess följdsjukdomar. Han lär även ha sagt: ”Titta noga på ryggraden för att hitta orsaken till sjukdom”. Dagens kiropraktik grundades för 120 år sedan (1895) av en kanadensare vid namn Daniel D. Palmer. Hans teori är mycket enkel och utgår ifrån att kroppens alla funktioner styrs av nervsystemet. Om man kan påverka nervsystemet styr man även kroppsfunktionerna. Efter den teorin jobbar jag idag och det är därför som ryggen är så viktig för hur resten av kroppen mår.